Добре дошли

 

Център за съвременно образование (ЦСО) е създаден през 2005 г. от преподаватели на СУ „Св. Кл. Охридски". Последователно дейността му се разширява от академичен формат, в сферата на предучилищно и училищно образование, предимно в областта на обществените науки (хуманитарни, социални, правни).

 

ЦСО предлага:

 • обучения за екипи (училища, детски градини, фирми) на място, заявено от клиента;
 • обучение за учители по отделни предмети;
 • кандидатстване и матури - уроци, тестове, есета;
 • езиково обучение, преводи, обучение в чужбина;
 • разработване на проекти в образованието;
 • професионално ориентиране и кариерно развитие;
 • организационно консултиране, подбор на кадри, разрешаване на управленски конфликти;
 • подкрепа при взаимоотношения деца-учители-родители-училищно ръководство.
 • консултиране и диагностика на индивидуални случаи - обучителни трудности, СОП, агресивни прояви, симптоми на хиперактивност, емоционално-поведенчески разстройства и др.
 • логопедично консултиране;
 • организиране на тиймбилдинг.

 

 

Основни теми

Информация

Център за съвременно образование

Адрес: София, жк Дружба 2, бл. 267 вх. Г

GSM:   0889 977 035

E-mail: info@cso-bg.eu

www.cso-bg.eu

Facebook/CSO